Algemene voorwaarden

Om de massage/behandeling die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij Massagepraktijk Claessens ga ik ervan uit dat u deze voorwaarden heeft gelezen en hiermee akkoord gaat.

 1. Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar uw adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd. Deze worden niet gedeeld met derden.

 2. Voorafgaand aan de eerste massage / behandeling wordt er door mij een korte intake gehouden met de cliënt. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die hij/zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage/behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

 3. Als er door bewust achtergehouden (medische) informatie, letsel ontstaat, dan is Massagepraktijk Claessens hier niet voor aansprakelijk.
 4. Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

 5. Alle informatie die u tijdens het intakegesprek en de massage/behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

 6. Bij Massagepraktijk Claessens wordt geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een massage/behandeling en wordt u doorverwezen naar de huisarts of specialist.

 7. Bij koorts en griep mag er niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts, voordat u een afspraak maakt.

 8. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen 24 uur worden voor 50% in rekening gebracht.

 9. Betaling verloopt contant of via pin en wordt direct na de massage/behandeling voldaan.

 10. Strippenkaarten zijn niet inwisselbaar.

 11. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Massagepraktijk Claessens niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.

 12. Massagepraktijk Claessens is niet aansprakelijk voor eventuele olie op de kleding.